۞ پیام اکرم(ص) می فرماید:
هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت‌های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد.

بازتاب خبری نشست ۴ ساعته با رسانه های انقلابی شهرستان رامهرمز
نجف جشنی‌نژاد در نشست با رسانه‌های رامهرمز

بازتاب خبری نشست ۴ ساعته با رسانه های انقلابی شهرستان رامهرمز

حاج نجف جشن ‌نژاد 9 مهرماه 98 میهمان دومین جلسه از سلسله جلسات مجموعه رسانه های یاران۳۱۳، رامهرمزنیوز و سلمان‌دیار شهرستان رامهرمز بود و به سوالات این خبرنگاران جواب داد.