۞ پیام اکرم(ص) می فرماید:
هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت‌های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد.

آرشیو : یاداشت ها

رامهرمز در انتظار آب شرب !
به قلم نجف جشن نژاد؛

رامهرمز در انتظار آب شرب !

طی چندین و چند سال گذشته مردم رامهرمز همواره متحمل هزینه‌های زیادی برای تامین نیاز خانوار خود به آب شرب شده‌اند که از جمله می توان به هزینه‌های مربوط به خرید و نصب دستگاه‌های آب تصفیه اشاره کرد.