۞ پیام اکرم(ص) می فرماید:
هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت‌های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد.

از بنیاد تعاون وزارت دفاع چه می‌دانید؟

از بنیاد تعاون وزارت دفاع چه می‌دانید؟

بنیاد تعاون وزارت دفاع از طریق برنامه ریزی و مدیریت اموری همچون تهیه مسکن، خدمات رفاهی، فرهنگی، اشتغال زایی، بازنشستگان سعی دارد تا معیشت کارکنان را بهبود داده، و فضایی برای رشد بهره وری سازمانی در وزارت دفاع فراهم آورد.